Home

Het is essentieel voor de ontwikkeling
van een kind dat het mee kan doen
met activiteiten die voor het kind
van betekenis zijn én die van hem of haar worden verwacht

 

Door ergotherapie is een eerstelijns praktijk waar het kind centraal staat.

Wij hebben veel expertise in het ergotherapeutisch behandelen en adviseren van kinderen en hun ouders door onze werkervaring in de kinderrevalidatie en in de eerste lijn. Wij werken veel en bij voorkeur in de omgeving waar het kind of de ouder(s)/ verzorger(s) belemmeringen ervaart.

Ook leerkrachten schakelen ons veelvuldig in bij hulpvragen gericht bij activiteiten die op school plaatsvinden (zoals bv. knutselen, schrijven, fijne motoriek, planmatig en zelfstandig werken).

We vinden samenwerking met andere disciplines rondom het kind van groot belang en streven dit actief na.

Wij verzorgen voor scholen cursussen op maat, geven voorlichting en organiseren workshops.

Op deze site krijgt u antwoord op wat kinderergotherapie is, welke kinderen erbij gebaat zijn en wat een observatie, behandeling en/of advies in zou kunnen houden voor uw kind of uzelf. Als u na het lezen van de site nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanmelden kan telefonisch, via de mail of via deze website.

Hartelijke groet,

Dorien Kikkert